मुखपृष्ठ विस्तृत जाहिरात
Between 10.AM to 6.00 PM
Or Email Us


सुचना व महत्‍वाची माहीती
 

जिल्हा परिषद रत्नागिरी पद-भरती २०१६ चे परीक्षेचा निकाल / गुणवत्ता यादी / कागदपत्र पडताळणीकरिता अंतरिम यादी
विस्तृत जाहिरात
अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी
 

 
लेखी परिक्षेचा वेळापत्रक  उत्तरतालिका (Answerkey) व अंतिम उत्तर विवरणी (FINAL ANSWER KEY ) 

 
 पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

 
 शुध्दीपत्रक(कनिष्ठ सहाय्यक(लिपिक)) बाबत  शुध्दीपत्रक (सरळसेवा पर्यवेक्षिका बाबत)

उमेदवाराला अर्जाची प्रत व बँकेची चालान कुठेही पाठवन्याची गरज नाही. ती स्वतः जवळ सांभाळून ठेवावी.

भरती वेळापत्रक
कामकाज दिनांक व वेळ

अ.क्र.

भरती प्रक्रिया कार्यक्रम

संभावित दिनांक

1

सर्व पदांसाठी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करण्याचा कालावधी

दि.03.11.2015 ते दिनांक 18.11.2015 रोजी रात्रौ 11.55 वाजेपर्यंत.

2

बँकेमध्ये ऑनलाईन चलनाद्वारे परिक्षा शुल्क जमा करणेकरीता ऑनलाईन चलनाची प्रत काढणेचा अंतिम दिनांक

दि.16.11.2015 रोजी रात्री 12.00 वाजेपर्यंत.

3

ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरल्यानंतर तयार होणाऱ्या चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेमध्ये परीक्षा शुल्क स्विकृतीचा अंतिम दिनांक

दिनांक 17.11.2015 रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत. 

  
 
 
                                                                 For Best View Use Internet Explorer 7 and above            
                                                                       Screen Resolution minimun 1024 * 768